هویج حلوایی موجب کوچ پرندگان به شهرهای جنوبی شد

هویج یک منبع غذایی چند مغذی است. آنها یک سبزی ریشه ای مهم، غنی از ترکیبات زیست فعال طبیعی هستند که به دلیل اثرات مغذی و فواید سلامتی خود شناخته شده اند. این بررسی، وقوع، بیوسنتز، عوامل مؤثر بر غلظت، و مزایای سلامتی فیتوکمیکال‌های موجود در  را خلاصه می‌کند.

دویست و پنجاه و پنج مقاله شامل مقالات پژوهشی اصلی، کتاب‌ها و فصول کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از این میان یکصد و سی مقاله (مرتبط با موضوع) برای نگارش مقاله مروری انتخاب شدند. چهار نوع فیتوکمیکال موجود در هویج حلوایی یعنی فنولیک ها، کاروتنوئیدها، پلی استیلن ها و اسید اسکوربیک، خلاصه شدند.

این مواد شیمیایی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، اصلاح چربی های پلاسما و ضد تومور، به کاهش خطر ابتلا به سرطان و بیماری های قلبی عروقی کمک می کنند. عوامل متعددی بر میزان و نوع فیتوکمیکال موجود در هویج تأثیر می گذارد. ژنوتیپ (تفاوت رنگ) نقش مهمی دارد.

محتوای بالای α و β-کاروتن در هویج نارنجی، لوتئین در هویج زرد، لیکوپن در هویج قرمز، آنتوسیانین در ریشه هویج بنفش، و ترکیبات فنلی در هویج سیاه به وفور وجود دارد.

که دمای رشد هویج بر سطح قندها، کاروتنوئیدها و ترکیبات فرار تأثیر می گذارد، به طوری که رشد در شرایط خنک منجر به عملکرد و کیفیت بیشتر هویج می شود، در حالی که دمای بالاتر باعث افزایش سنتز ترپن و در نتیجه هویج با طعم تلخ می شود.

بررسی کشت ژنوتیپ‌های مختلف در شرایط محیطی مختلف برای افزایش سطوح فیتوکمیکال‌ها و افزایش ارزش غذایی هویج، همراه با ارزش‌گذاری محصولات جانبی هویج، ارزشمند است.هویج یک منبع غذایی چند مغذی است.

آنها یک سبزی ریشه ای مهم، غنی از ترکیبات زیست فعال طبیعی هستند که به دلیل اثرات مغذی و فواید سلامتی خود شناخته شده اند. این بررسی، وقوع، بیوسنتز، عوامل مؤثر بر غلظت، و مزایای سلامتی فیتوکمیکال‌های موجود در را خلاصه می‌کند.

دویست و پنجاه و پنج مقاله شامل مقالات پژوهشی اصلی، کتاب‌ها و فصول کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از این میان یکصد و سی مقاله (مرتبط با موضوع) برای نگارش مقاله مروری انتخاب شدند.