عرضه کاغذ دیواری غیر قابل شستشو

ایا از موارد مصرف کاغذ دیواری کاغذی غیر قابل شستشو که در مراکز فروش کاغذ دیواری اندکی عرضه می شوند اطلاع دارید؟
کاغذ دیواری های غیر قابل شستشو به دلیل نداشتن روکش پی وی سی از جمله نمونه های گرم سبک به شمار می روند که این مفهوم بدین معنی است که در زمان نصب انها نیاز به زمان استراحت بسیار کوتاهی دارد. نکته ای که عدم رعایت ان توسط بسیاری از نصابان سبب کش امدن و گاها پارگی موضعی کاغذ در هنگام مونتاژ می شود. اغلب این نمونه ها برای موارد مصرف موقت و خانه های استیجاری تهیه می شوند. برخی از کاغذ دیواری کاغذی ترک و نمونه هایی از کاغذ دیواری های ایرانی در این گروه از کاغذ دیواری ها دسته بندی می شوند.